Η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκήρυξε διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για «Υπηρεσίες συμβουλευτικής, πληροφορικής και δημοσιότητας για την προώθηση του Τουριστικού Προορισμού Πάρκο Φιλίππων (Φίλιπποι-Δράμα-Αμφίπολη)».

Αντικείμενο είναι η προβολή και προώθηση του Τουριστικού Προορισμού «Πάρκο Φιλίππων (Φίλιπποι – Δράμα – Αμφίπολη)», με παραδοτέα:

Προώθηση και ανάδειξη του τουριστικού προορισμού, Δημιουργία ιστοσελίδας και τουριστική εφαρμογή – Application. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.275 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 16/02/2023.