Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας».

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής που θα στηρίζεται σε τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης τελικού Προορισμού (Destination Management System) και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθέατων της Π.Ε. Ηλείας μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος με ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον διεπαφής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 494.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 21/08/2020.