Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε συνεργασία με τις Bulgarian National Horticultural Union και Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica Bio Romania, διεξάγουν από κοινού διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «European Quality Basket 101015725». Το έργο αφορά στην προώθηση ευρωπαϊκού καλαθιού ΠΟΠ και οργανικών προϊόντων σε τρεις αγορές, αυτές των ΗΠΑ, Αυστραλίας και Νορβηγίας.

Στόχοι είναι η αύξηση των εξαγωγών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και η ενδυνάμωση του προφίλ τους μέσω της προβολής ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως η ασφάλεια τροφίμων, η ιχνηλασιμότητα, η διατροφική αξία και η βιωσιμότητα. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 5.074.678 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.