Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης».

Το έργο αφορά σε 1.210 ωφελούμενους και περιλαμβάνει Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης 86 ωρών, με αντικείμενα: Ψηφιακό μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό εμπόριο, Εξαγωγικό εμπόριο & ενίσχυση εξωστρέφειας, Μηχανογράφηση λειτουργίας κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας, καθώς και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των ωφελούμενων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Η διάρκεια σύμβασης είναι 10 μήνες, με προϋπολογισμό 1.387.676 ευρώ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι στις 11/07/2022.