Παρατείνεται μέχρι τις 9 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για το έργο «Δράσεις Δημοσιότητας του έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά». Η αρχική προθεσμία ήταν για τις 22 Ιουνίου.