Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης, αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, με έμφαση στο βιομηχανικό συγκρότημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεκμηρίωση, διάσωση, διατήρηση και προβολή του κτιριακού αποθέματος, των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών και άυλων τεκμηρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος του «Αγροτικού Συνεταιρισμού» του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων ενταγμένο σε ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό περιβάλλον, αποτελούμενο, μεταξύ άλλων, από ένα άρτιο ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης με ενοποιημένη αφηγηματική προσέγγιση.

Η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 324.650 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 21/04/2023.