Με budget 107.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, ο τίτλος του έργου είναι «Developing Alternative Tourism Aspects – TOURISM DATA» και ο τόπος της παροχής η Φλώρινα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 107.642 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18 Οκτωβρίου.