Προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός προωθητικών ενεργειών του προγράμματος ανέρχεται σε 2.583.884 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης σε 36 μήνες. Οι ενέργειες, που διαφέρουν για την κάθε χώρα-στόχο, αφορούν σε δράσεις στρατηγικής, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, παραγωγής επικοινωνιακού υλικού, συμμετοχής σε εκθέσεις και διοργάνωση γευστικών δοκιμών. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2017.