Καθώς και για το έργο TRACE από τον Δήμο Πειραιά

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οι σχετικές προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 2 Απριλίου. Παράλληλα, από τον Δήμο Πειραιά θα διενεργηθεί στις 10 Απριλίου διαγωνισμός για το έργο «Ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού στην ενεργειακή εξοικονόμηση κτιρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση τελικού συνεδρίου έργου και δημοσιότητα έργου TRACE», προϋπολογισμού 19.918 ευρώ πλέον ΦΠΑ.