Από τον Δήμο Αλμωπίας

Συγκεκριμένα, με προϋπολογισμό 120.060 ευρώ έχουν προκηρυχθεί τα πακέτα εργασιών WP3, WP4 και WP5 της πράξης, στα ζητούμενα των οποίων συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ενιαίας τοπικής ταυτότητας (έρευνα marketing και ανάπτυξη επωνυμίας, λογοτύπου, tagline, γραφικών και συσκευασιών με budget 12.450 ευρώ), η ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων (budget 6.400 ευρώ), η δημιουργία πλατφόρμας e-commerce (budget 10.050 ευρώ) και άλλες δράσεις όπως μελέτη επιχειρηματικών ευκαιριών, συμμετοχή σε έκθεση, δημιουργία οδηγού προϊόντων μέλισσας. Η πράξη «Bee-conomy» εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-πΓΔΜ 2007-2013». Η προθεσμία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό λήγει στις 13 Ιανουαρίου.