Η «Φάρις Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την οργάνωση παραγωγής καλλιτεχνικών δράσεων του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο, με προϋπολογισμό 149.500 ευρώ.

Ως προθεσμία υποβολής πρόσφορων ορίστηκε η 03/05/2023.