Από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 230.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 7 Δεκεμβρίου.