Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίηση στρατηγικής, και διαχείριση των σχέσεων της Ελλάδας με διεθνή μέσα». Στόχος είναι η επιδίωξη της θετικής προβολής της Ελλάδας σε σημαντικά κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη, η προώθηση των στόχων της οικονομικής διπλωματίας, η παρακολούθηση των εξελίξεων, καθώς και η παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών digital περιεχομένου. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 980.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 18/01/2021.