Συγκεκριμένα, η εταιρεία σκοπεύει να αναθέσει πρόγραμμα Search Engine Optimization (SEO), έχοντας προσκαλέσει αντίστοιχα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία είναι κλειστή και δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ολοκληρωθεί.