Για rolling και tracking έρευνες

Το έργο αφορά στην αποτύπωση τάσεων, συμπεριφορών, συνηθειών και αναγνωρισιμότητας σε ετήσια βάση και χωρίζεται σε κυλιόμενες έρευνες και μελέτες tracking, για ένα έτος. Μεταξύ των στόχων του ΔΑΑ, είναι η αποτύπωση δημογραφικού, ταξιδιωτικού και αγοραστικού προφίλ επιβατών, η μελέτη ικανοποίησης πελατών από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου, η εκπόνηση mystery shopping, κ.α.

Όσον αφορά στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο, όσο και τμηματικά, ενώ από τις εταιρείες που θα εκδηλώσουν κατ΄αρχάς ενδιαφέρον θα προκύψει shortlist εταιρειών που θα έχουν τη δυνατότητα στη συνέχεια να καταθέσουν προτάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν έχει γίνει γνωστός και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.