Προϋπολογισμού 210.000 ευρώ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επικοινωνίας για το ΟΚΥπΥ Γ.Τ.9/20». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 210.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 4 Δεκεμβρίου 2020. Μεταξύ άλλων, ο ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας, θα βελτιώσει τις σχέσεις με όλα τα ΜΜΕ για τον ΟΚΥπΥ και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό ειδικής καμπάνιας επικοινωνίας.