Προϋπολογισμού 180.000 ευρώ

Το κυπριακό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διεξάγει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Επικοινωνίας και Προβολής και Ψηφιακής Επικοινωνίας».

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας και η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής) και προβολής για λογαριασμό του Ιδρύματος. Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας και σχεδίου δράσης, υπηρεσίες Γραφείου Τύπου, σχέσεις με ΜΜΕ, ανάπτυξη παρουσίας στα social media, ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση ψηφιακών εκστρατειών και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στις 180.000 ευρώ. Προθεσμία υποβολής είναι η 7η Ιουνίου 2019.