Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Επικοινωνιακή Στρατηγική, Ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Προωθητικό Υλικό, Συνέντευξη Τύπου, Διενέργεια Έρευνας με θέμα τις τοπικές και εθνικές προτεραιότητες σε συνδυασμό με την Κοινωνική
Οικονομία, Διοργάνωση Εκδηλώσεων Τοπικής Δικτύωσης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 59.500 ευρώ, με ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών τις 07/11/2018.