Η Σύμβαση που θα ανατεθεί θα είναι διάρκειας 24 μηνών, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 360.000 ευρώ. Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιείται έως τις 27 Νοεμβρίου 2017.