Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος επικοινωνίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ. ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Aπόρους-ΤΕΒΑ, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπο), προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμό και οργάνωση εκδηλώσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.674.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 27/10/2020.