Ο ανάδοχος των προς ανάθεση υπηρεσιών θα αναλάβει την αγορά διαφημιστικού χρόνου και θα προτείνει και θα υλοποιήσει το media plan της επικοινωνιακής καμπάνιας του Οργανισμού σε ότι αφορά το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο Athenacard/Athena Ticket. Η καμπάνια θα προβληθεί σε ηλεκτρονικά μέσα και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 40.000 ευρώ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018.