Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου και ο οργανισμός Bulgarian Organic Foods OOD προκηρύσσουν διαγωνισμό για την από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με την ονομασία «Bee Honey 101015669». Το έργο αφορά στην προώθηση του ευρωπαϊκού μελιού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ιαπωνία και στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, στόχοι είναι η ενίσχυση της εικόνας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης ευρωπαϊκών προϊόντων μελιού, η προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους σε επίπεδο ασφάλειας τροφίμων, αυθεντικότητας και διατροφικής αξίας, καθώς και η αύξηση του μεριδίου αγοράς των ευρωπαϊκών προϊόντων στις τρεις αυτές αγορές.

Οι παραπάνω στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσω σειράς ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων, δημιουργίας ιστοσελίδας και social media λογαριασμών, επικοινωνιακών εργαλείων, διαφήμισης, διοργάνωσης εκδηλώσεων και προωθητικών δράσεων στα σημεία πώλησης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 2.132.153 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για διάρκεια 36 μηνών. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η Δευτέρα 23/11/2020.