Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Πράξη «Δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης πολιτιστικών διαδρομών και ηλεκτρονική πληροφόρηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λήμνου, Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου αρμοδιότητας της ΕΦΑΛ, αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών σήμανσης και πληροφόρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 256.990 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.