Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία «Εκδηλώσεις – δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας (Heraklion Gastronomy)».

Το έργο αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

  1. «Διοργάνωση «Heraklion Gastronomy Festival»,
  2. «Εκδηλώσεις – δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας (Heraklion Gastronomy)».

Ο προϋπολογισμός είναι 106.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τη Δευτέρα 04/07/2022.