Ο ανάδοχος θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική που θα διευκολύνει την προσέγγιση πιθανών επενδυτών σε προκαθορισμένες αγορές-στόχους και θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων σε προκαθορισμένους οικονομικούς τομείς, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 330.000 ευρώ, ενώ η υποβολή συμμετοχών πραγματοποιείται έως 01/03/2019.