Προϋπολογισμού 330.000 ευρώ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικής Επικοινωνίας και άλλων συναφών ενεργειών με έμφαση σε διεθνείς αγορές, και ιδιαίτερα σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Νοτιοανατολική Ασία».

Ο ανάδοχος θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική που θα διευκολύνει την προσέγγιση πιθανών επενδυτών σε προκαθορισμένες αγορές-στόχους και θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων σε προκαθορισμένους οικονομικούς τομείς, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 330.000 ευρώ, ενώ η υποβολή συμμετοχών πραγματοποιείται έως 01/03/2019.