Η Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος διαφημιστικής εκμετάλλευσης των λεωφορείων και τρόλεϊ της, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Το δικαίωμα διαφημιστικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τις εξωτερικές επιφάνειες και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, θα έχει κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα της διαφημιστικής εκμετάλλευσης των οχημάτων της ΟΣΥ ΑΕ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι χρόνια με μονομερές δικαίωμα παράτασης για άλλα τέσσερα έτη, τμηματικά ανά δύο έτη. Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 116.000 ευρώ, με λήξη της προθεσμίας υποβολής την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.