Αφορά ενέργειες επικοινωνίας για την αντιμετώπιση πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 113.315 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.mdmgreece.gr.