Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Επικοινωνία, Διάδοση & Διαχείριση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αλλαγής», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)».

Η διάρκεια σύμβασης έχει οριστεί στους 29 μήνες, με εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ τις 445.887 ευρώ. Υποβολή συμμετοχών θα ολοκληρωθεί στις 31/08/2023.