Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και την προστατευόμενη περιοχή και περιλαμβάνει διοργάνωση διημερίδας και δημιουργία υλικού προβολής. Το δεύτερο περιλαμβάνει οργάνωση προγράμματος εθελοντών που θα δραστηριοποιηθούν στην Προστατευόμενη Περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 50.337 ευρώ. Για το τμήμα 1 είναι 33.531 ευρώ και για το τμήμα 216.806 ευρώ. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 6 Ιουλίου 2009.