Υπηρεσίες δημοσιότητας και δημιουργία ντοκυμαντέρ

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά σε δημιουργια έντυπου υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και σε παραγωγή ωριαίου ντοκυμαντέρ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 118.000 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής προσφορών λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2014.