Για καμπάνια που θα αναδείξει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διεξάγει διαγωνισμό για τη σύναψη συνεργασίας με ειδικευμένη εταιρεία - σύμβουλο προβολής και επικοινωνίας ώστε να αναδειχτεί ο επιστημονικός ρόλος του φαρμακοποιού μέσα από ραδιοφωνικά μηνύματα.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον δραστήριους επιστημονικούς συλλόγους της χώρας. Στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών έχει εύλογο ενδιαφέρον για την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας και την ανάδειξη των φαρμακείων ως σταθμών α΄βάθμιας περίθαλψης, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που τους προσδίδει η κείμενη νομοθεσία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07/06/2019, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Συλλόγου.