Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό σειράς επικοινωνιακών υλικών και εκδόσεων, τον σχεδιασμό λογοτύπου και οπτικής ταυτότητας, για τις επικοινωνιακές ανάγκες του ENISA. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε τακτική βάση μέσα στο χρόνο υλοποίησης. Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και 4 έτη. Η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 4 Ιουλίου.