Ενέργειες προώθησης φρέσκων φρούτων σε τρίτες χώρες

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 28 Μαΐου και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.141.125 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Από το ποσό αυτό, τα 3.661.350 ευρώ αφορούν στο κόστος υλοποίησης των δράσεων και η αμοιβή του εκτελεστικού οργανισμού του έργου υπολογίζεται σε ποσοστό 13% του κόστους υλοποίησης. Στόχος του υπό ανάθεση έργου είναι η βελτίωση αναγνωρισιμότητας ροδάκινου και πορτοκαλιού ως φρέσκων και φυσικών και η ενθάρρυνση της τακτικής κατανάλωσής τους, με ενέργειες όπως δημιουργία ταυτότητας και ιστοσελίδας, social media, έντυπα και προωθητικά δώρα, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, δειγματοδιανομές, συμμετοχή αφιερωμάτων σε τηλεοπτικές εκπομπές, κ.α.