Δημοσιότητα ενεργειών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για την προβολή, πληροφόρηση και δημοσιότητα των ενεργειών του Υπουργείου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες των ενεργειών- πολιτικών του Υπουργείου για την Οδική Ασφάλεια και θα προτείνει τη στρατηγική κατεύθυνση της επικοινωνίας βάσει καθορισμένων στόχων και ομάδων κοινού – στόχος. Στη συνέχεια, θα καταρτίσει Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας, χρονικά κατανεμημένου και οικονομικά κοστολογημένου για την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για τις σχετικές ενέργειες του Υπουργείου για την Οδική Ασφάλεια, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με την επικοινωνιακή στρατηγική. Κατά τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει την αναθέτουσα αρχή στη υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας που αφορούν στο αντικείμενο του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400 ευρώ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών τις 6 Μαρτίου.