Ο ανάδοχος θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες των ενεργειών- πολιτικών του Υπουργείου για την Οδική Ασφάλεια και θα προτείνει τη στρατηγική κατεύθυνση της επικοινωνίας βάσει καθορισμένων στόχων και ομάδων κοινού – στόχος. Στη συνέχεια, θα καταρτίσει Σχέδιο Δράσεων επικοινωνίας, χρονικά κατανεμημένου και οικονομικά κοστολογημένου για την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για τις σχετικές ενέργειες του Υπουργείου για την Οδική Ασφάλεια, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με την επικοινωνιακή στρατηγική. Κατά τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει την αναθέτουσα αρχή στη υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας που αφορούν στο αντικείμενο του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400 ευρώ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών τις 6 Μαρτίου.