Για την διοργάνωση Συνεδρίου

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της διοργάνωσης του «Διεθνούς Συνεδρίου στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και Συνεδρίαση Υψηλόβαθμων Αντιπροσώπων (Comite des Hauts Fonctionnaires-CHF) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEMAT) 1-4 Οκτώβρη 2012». Το έργο έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ».