Για υπηρεσίες επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου
Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής -επικοινωνίας και γραφείου τύπου.

Ενδεικτικά, το έργο περιλαμβάνει επαφές και συνεργασία με δημοσιογράφους και ΜΜΕ, προβολή του έργου και των δράσεων του ΟΜΜΘ, Δελτία Τύπου, δημοσιογραφική υποστήριξη εκδηλώσεων, επιμέλεια περιεχομένου στα social media, συμβουλευτική υποστήρξη. Η σύμβαση θα συναφθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ και με την παράταση στο ποσό των 30.000 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2017.