Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 22 Ιουνίου

Η «Πράσινη Γειτονιά» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου, προηγμένες τεχνολογίες θα εφαρμοστούν σε μία επιλεγμένη γειτονιά, με στόχο την επίτευξη σχεδόν μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας. Η επιλεχθείσα γειτονιά είναι οικοδομικό τετράγωνο της Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, το οποίο παρουσιάζει δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και προοπτικές βελτίωσης του τοπικού μικροκλίματος.

Το έργο δημοσιότητας για την «Πράσινη Γειτονιά» αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών για την επικοινωνία, ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επίσης, αφορά σε δράσεις δημοσιότητας και προβολής του έργου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, περιλαμβάνει διοργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία site και εντύπων κ.α. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 130.290 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 22 Ιουνίου.