Δράσεις δημοσιότητας και προβολής

Το έργο «Οδυσσέας» απευθύνεται σε μετανάστες και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Το έργο αξιοποιεί την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσο για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και την αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών. Οι σχετικές δράσεις δημοσιοποίησης και προβολής αφορούν στην ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διαφημιστικών καταχωρήσεων, ραδιοφωνικών μηνυμάτων, κ.α. Ο προϋπολογισμός είναι 70.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 17 Νοεμβρίου.