Τουριστική προβολή Ελλάδας-Κύπρου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την τουριστική προβολή Ελλάδας και Κύπρου. Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Para-Mare Tourism», αφορά στην προβολή και ψηφιακή στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού και δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 και έχει προϋπολογισμό 110.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 16 Ιουλίου.