Προϋπολογισμού 480.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συμβουλευτική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος δράσεων δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 480.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 26 Μαρτίου 2014.