Με budget 3,7 εκατ. ευρώ και deadline 14 Ιανουαρίου 2019
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την «Επικοινωνιακή υποστήριξη για την συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ανάρτηση των Κτηματολογικών στοιχείων στο υπόλοιπο της χώρας», προϋπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση για τα νέα προγράμματα κτηματογράφησης, η κατανόηση της αναγκαιότητας της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, αλλά και η προβολή του έργου του Κτηματολογίου. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών, λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2019.