Δράσεις επικοινωνίας για το πρόγραμμα SIVA

Ο προϋπολογισμός είναι 55.185 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «SIVA: Βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των περιοχών της SEE μέσω κοινών πρωτοβουλιών και διευκόλυνση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων». Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου.