Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports».

Η σύμβαση είναι ύψους 45.869 ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών 15/04/2019.