Η σύμβαση είναι ύψους 45.869 ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών 15/04/2019.