Για την επικοινωνία του ICS

Η αποστολή του ICS είναι η ανάδειξη μιας κοινής διακρατικής στρατηγικής στο Μεσογειακό xώρο, μέσω του συντονισμού εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, για την ανάπτυξη συνεταιριστικού συστήματος στους παραγωγικούς τομείς-στόχους αλιεία, τουρισμός, γεωργία και περιβάλλον. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται συνολικά 10 εταίροι από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα). Οι δράσεις επικοινωνίας αφορούν σε διοργάνωση εκδηλώσεων και δημοσιότητας του ICS, παραγωγή προωθητικού υλικού, επικοινωνιακή εκστρατεία, κ.α. Ο προϋπολογισμός είναι 47.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών, λήγει στις 8 Αυγούστου.