Για διοργάνωση εκδηλώσεων-δημοσιότητα

Το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση του θεματικού τουρισμού και στην αύξηση της κινητικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές της Αδριατικής μέσω της χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών (multimodal transport systems). Aναλυτικότερα, ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις: 1. Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας, 2. Παραγωγή προωθητικού υλικού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.500 ευρώ και η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 25 Σεπτεμβρίου.