Δράσεις ευαισθητοποίησης για το έργο «Adriatic Model Forest-AMF»
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για το σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού που αφορούν στο έργο «Adriatic Model Forest- AMF», προϋπολογιζόμενης αξίας 12.500 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε θέματα προστασίας του δασικού πλούτου και ομαλής συνύπαρξης διαφόρων δραστηριοτήτων εντός ή πλησίον δασικών περιοχών. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2015.