Μελέτη για τον στρατηγικό προσανατολισμό επικοινωνίας της Περιφέρειας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου.