Συμμετοχή σε 13 εκθέσεις

Το έργο εντάσσεται στις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης της περιφέρειας στο πλαίσιο της τουριστικής της προβολής, για το διάστημα 2011-2013. Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ έχει ορισθεί σε 284.552 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22 Αυγούστου 2012.

ΣΗΜΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ
Η εταιρεία Σήμα ΑΕ αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό της ΔΕΥΑ Κοζάνης, με θέμα «ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας, διοργάνωση εκδηλώσεων και παραγωγή και διάθεση προωθητικού υλικού» στο πλαίσιο του έργου Waterloss». Ο προϋπολογισμός είναι 51.500 ευρώ.