Το έργο αφορά επαγγελματικές υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε. για τη διοργάνωση των συνεδρίων και των εκδηλώσεών τους με εξωτερική διάσταση επικοινωνίας. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 4/2/2019.