Με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ
Διαγωνισμό για την ανάθεση «Υπηρεσιών διαχείρισης εκδηλώσεων» προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για τέσσερα χρόνια.

Το έργο αφορά επαγγελματικές υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε. για τη διοργάνωση των συνεδρίων και των εκδηλώσεών τους με εξωτερική διάσταση επικοινωνίας. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 4/2/2019.