Έργο προϋπολογισμού 706.500 ευρώ

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο τη δυνατότητα προσπέλασης του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Πινακοθήκης από όσο δυνατόν ευρύτερο κοινό και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσίες επιμέλειας του ψηφιακού αποθέματος της Πινακοθήκης, μελέτη ψηφιακής στρατηγικής, εμπλουτισμό ιστοτόπου (εξατομικευμένες σελίδες, εφαρμογές mobile, social media), πολυκαναλικές εφαρμογές, δράσεις δημοσιότητας, κ.α. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 706.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής προσφορών λήγει στις 18 Μαρτίου.